Sök

Nätverk och samarbeten

Alla kommuner och regioner behöver arbeta med frågor kopplat till en hållbar utveckling. För att dra nytta av andras erfarenheter och jobba tillsammans är Varbergs kommun med i olika nätverk och samarbeten.

Ekokommun sedan 1993

Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun redan 1993 och har varit med i föreningen Sveriges Ekokommuner sedan starten 1995. Det är en samarbetsorganisation för att kommuner och regioner som vill utbyta erfarenheter om arbete kring långsiktig hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om Sveriges ekokommuner Länk till annan webbplats..

Glokala Sverige

Varbergs kommun deltar från och med år 2021 i Glokala Sverige. Det är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet finansieras av Sida och är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Här kan du läsa mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats..

EU-projekt med fokus på hållbarhet

Varberg växer och samtidigt som det innebär utmaningar, så innebär det också fantastiska möjligheter att tänka nytt! Vi kan jobba med innovation och ny teknik när vi utvecklar vår stad.

Vi deltar i flera samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå tillsammans med spännande samarbetspartners. Projekten är organiserade inom följande tematiska områden:

  • Cirkulär omställning
  • Hållbar mobilitet
  • Samverkansarena smart stad

Läs mer om vårt utvecklingsarbete på näringslivswebben:

Utvecklingsarbete - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt 0340 - 880 00

Kontaktpolitiker för Sveriges Ekokommuner

Christofer Bergenblock, (C)

christofer.bergenblock@varberg.se

Självservice & blanketter