varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träff 2: Livet mellan husen

Temat för Varberg i omvärldens andra träff, 15 oktober 2018, handlade om livet mellan husen. Kvällen bjöd på intressanta föreläsningar och givande samtal. Här nedan kan du ta del av föreläsningarna från den andra träffen.

Inspirationsföreläsare:

Anna Olofsson, Utvecklings- och hållbarhetsstrateg, HSB Göteborg

Hur skapar vi mer hållbara bostäder? I framtidens boende utmanas det traditionella boendet och hållbarhetsperspektivet genomsyrar utvecklingen. Anna berättade om HSB:s största hållbarhetssatsning HSB Living Lab som ligger på Chalmers område i Göteborg. Där testas olika hållbara lösningar, som sedan ska föras vidare till såväl nyproducerade som befintliga bostäder. Vart går gränsen för vad man som boende kan tänka sig att dela med andra, och vad vill man ska vara privat? HSB har en lång tradition av att skapa gemensamma mötesplatser för de boende och Anna gav oss exempel på hur hållbarhet kan kopplas till gemensamma ytor och funktioner.

 

Hanna Ahlström Isacson, Landskapsarkitekt White Arkitekter Göteborg

Hur blir stadens offentliga rum, såsom gator och torg, attraktiva och trygga platser i staden? Stråk och platser som lockar människor att röra sig, uppehålla sig och mötas. Vilka är de framgångsfaktorer som kan vända en plats från att vara obesökt och otrygg till att vara en plats som stimulerar till möten i staden? Landskapsarkitekter och stadsplanerare på White arbetar ständigt med dessa frågor, såväl i externa uppdrag som inom interna forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka kompetensutveckling, kvalité och innovation i projekten. Hanna visar goda exempel från några av dessa FoU-projekt och sammanfattar detta med inspiration till arbetet med Varbergs vision som ”Västkustens kreativa mittpunkt 2025”.

 

Nils Phillips, från föreningen Röstånga Tillsammans

Hur skapar vi utveckling på landsbygden? I den skånska byn Röstånga har man de senaste tio åren jobbat progressivt för att möta landsbygdens utmaningar kring avfolkning och service. Med entreprenörskap, samverkan och ett gemensamt ägande har man lyckats vända en negativ utvecklingsspiral till en positiv utveckling och självbild. Nils berättade om lärdomar och erfarenheter kring lokal utveckling och delade med sig om utmaningarna att driva ett innovativt socialt bygdebolag.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter