Sök

Båten och hamnen

Undersökningar visar att marken vid båtuppläggningsplatser ofta är förorenad av både tungmetaller och organiska föreningar från båtbottentvätt. Detta innebär risker för både människors hälsa och för spridning av gifter till angränsande vattenområden och grundvatten.

Färgerna som används för att måla båtbotten är till för att hålla alger, snäckor och musslor borta. När båtar som tagits upp för vintern spolas av följer färgrester med spolvattnet. Färgresterna förorenar marken omkring spolplatsen och/eller följer med spolvattnet ut i havet. Därför klassas båtbottentvätt som en miljöfarlig verksamhet.

Båtägarens ansvar​

Det är du som spolar av båten som måste se till så att farliga ämnen inte sprids och kan skada människor och miljö. På en del båthamnar finns det speciella spolplattor som gör att vattnet renas innan det går ut i havet. Du som båtägare bör välja ett alternativ med miljöanpassat båtupptag.

Läs mer om båtbottentvätt i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens informationsblad Välj godkänd båtbottenfärgPDF (pdf, 149.4 kB).

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter