varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Klimatförändringar och miljö

Klimatförändringar innebär en förändring av jordens klimat över lång tid. Diskussion om klimatförändring brukar i media handla om den globala uppvärmningen och hur det i förlängningen även påverkar vår miljö.

Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten är en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna jorden och därmed värmer upp vår planet. Växthuseffekten reglerar jordens klimat och gör det möjligt för alla att leva.

Vid användning av fossila bränslen som kol och olja, vid exempelvis uppvärmning av hus eller avgaser från bilar, släpps växthusgaser ut och förstärker växthuseffekten. Alltmer värme stängs inne i jordens skyddande atmosfär och jordens genomsnittstemperatur ökar.

En stigande medeltemperatur innebär mycket mer än att det blir några grader varmare. Jordens klimat är komplext och en global ökning av medeltemperaturen leder till förändringar som i sin tur kan få nya konsekvenser.

Förändrat klimat

Klimatberäkningar visar att Sverige går en varmare och blötare framtid till mötes. För västra Sverige innebär det bland annat att vattenföringen ökar under vintern, men minskar under sommaren till följd av ökad nederbördsmängd och utebliven snösmältning. Att anpassa samhället till ett förändrat klimat är, och kommer att bli, en allt viktigare fråga för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Klimatanpassning handlar om att ta fram strategier, mål och åtgärder som mildrar eller hindrar de negativa effekterna av klimatförändringar eller framhåller eventuella positiva effekter. Detta ska inte förväxlas med det klimatarbete som görs för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Anpassning till de klimatförändringar som inte kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp. Även om samhället lyckas minska utsläppen kan klimatförändringar inte helt förhindras.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter