Sök

Aktuella program och detaljplaner

Två personer rullar ut en karta på ett bord

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete. Här kan du läsa med om planprocessen.

Aktuella digitala samrådsmöten

För att kunna träffas på ett säkert sätt och hålla distans, kan samrådsmöten om detaljplaner och öppet-hus-aktiviteter komma att ske digitalt under hösten. På de digitala mötena kommer planförslagen att presenteras och det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor. Om du inte har möjlighet att delta digitalt, så är du välkommen att ta kontakt med ansvarig handläggare för att få information och ställa frågor.

Oavsett om du väljer att delta på ett digitalt samråd eller tar kontakt med ansvarig handläggare personligen, så måste du skicka in dina eventuella synpunkter skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Våra digitala samrådsmöten anordnas med hjälp av verktyget Microsoft Teams. Du deltar i mötet genom din dator, läsplatta eller telefon. Inför varje möte kommer en länk att publiceras under respektive rubrik om samråd nedan. Du ansluter till mötet genom att klicka på denna länk.

Mötet hålls den 4 november, kl. 18.00-19.00. Samrådet gäller ändring av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över Skällinge.

Länk kommer publiceras här innan mötet äger rum.

Detaljplaner i samrådsskedet                                               t.o.m. datum

Torpa-Kärra 1:24

den 3 december 2020

Kvarteret Ekorren

den 3 december 2020

Ändring av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över Skällinge

den 3 december 2020

Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10

den 3 december 2020

 

Detaljplaner i granskningsskedet                                         t.o.m. datum

Detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och
6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1

den 19 november


Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd                                                               t.o.m. datum

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

den 7 november 2019

Trönninge 11:6

den 5 december 2019

Träslöv 49:1

den 14 februari 2020

Tärnan 4 m.fl

den 7 maj 2020

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

den 4 juni 2020

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

den 9 juli 2020

Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2

den 24 september 2020

Hjulet 3, 4, 5 och 6

den 11 oktober 2020

                    

Har varit på granskning                                                         t.o.m datum       

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3

den 5 mars 2020

Vallgången 13

den 4 juni 2020

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

den 4 juni 2020

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

den 8 oktober 2020

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter