Sök

Aktuella program och detaljplaner

Närbild på händer och en kartbild

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Program

Planprogram för Östra Träslövsläge och Gamla KöpstadDetaljplaner i samrådsskedet                                    t.o.m. datum 

Detaljplaner i granskningsskedet                              t.o.m. datum
Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Torpa-Kärra 15:9

den 15 mars 2018

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg

den 7 mars 2019

Bua 10:157 (förskola)

den 11 april 2019

Västerport, etapp 1

den 26 maj 2019


Har varit på granskning:

Utökning av Derome industriområde

den 1 november 2016

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019


ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

  

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter