Sök

Pågående program och planer

Planer i granskningsskedet                                       tom datum

del av Trönningenäs 5:29 och 5:73                                                           29 juni 2017


 

Sista dagen för yttranden har passerat i dessa planer:

 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Östra Årnäs fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016Årnäs 4:69

den 7 april 2016Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016Del av Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Östra Holmagärde

den 7 juli 2016Bua 1:13

den 27 januari 2017Kv Malmen och Charleshill 1

den 27 januari 2017Nygård 1:251 

den 29 maj 2017 

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 27

0340-881 80

bn@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

ikon

Självservice & blanketter