varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lagakraftvunna detaljplaner

Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Det är nu den nya detaljplanen börjar att gälla. På denna sidan kan du se de detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste åren.

2019-12-20 Fläkten 7 (440)PDF (pdf, 7.5 MB)

2019-10-30 Bua 10:157 (VÄ 101)PDF (pdf, 17.4 MB)

2019-10-22 Almeberg 15 (439)PDF (pdf, 6 MB)

2019-10-01 Hägern 4, 6 och 8 (438)PDF (pdf, 6.2 MB)

2019-05-22 Kv Malmen och Charleshill (437)PDF (pdf, 11 MB)

2019-05-17 Del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 (L 112)PDF (pdf, 9.8 MB)

2019-03-05 Ändring av 1936 års stadsplan för Varberg (436)PDF (pdf, 37.8 MB)

2019-01-30 Ändring av detaljplan för Nygård 1:251 (TR 146)PDF (pdf, 7.8 MB)

2019-01-23 Del av Träslöv s:9 och Getakärr s:21, s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44, Apelvikens strand (435)PDF (pdf, 11 MB)

2019-01-11 Adjunkten 6 m.fl. (434)PDF (pdf, 16.2 MB)

2019-01-11 Träslöv 30:1 m.fl. (TR 145)PDF (pdf, 11.5 MB)

2018-12-28 Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B (T 99)PDF (pdf, 8.8 MB)

2018-11-28 Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35 (433)PDF (pdf, 24.5 MB)

2018-10-19 Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde (432)PDF (pdf, 22.7 MB)

2018-06-25 Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4 (L 111)PDF (pdf, 4.3 MB)

2018-05-07 Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15 (431)PDF (pdf, 5.5 MB)

2018-04-30 Bua 1:13 (VÄ 100)PDF (pdf, 4.5 MB)

2018-04-30 Kaninen 1 (430)PDF (pdf, 12.6 MB)

2018-01-17 Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 1 (427)PDF (pdf, 17 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 2 (427)PDF (pdf, 1.1 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 3 (427)PDF (pdf, 17 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 4 (427) PDF (pdf, 20.1 MB)

2018-02-02 Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 (428)PDF (pdf, 10.2 MB)

2018-03-07 Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m.fl. (L 110)PDF (pdf, 5.2 MB)

2018-01-11 Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 1 (429)PDF (pdf, 10 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 2 (429)PDF (pdf, 15.5 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 3 (429)PDF (pdf, 11.8 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 4 (429)PDF (pdf, 1.1 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 5 (429)PDF (pdf, 17 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 6 (429)PDF (pdf, 20.1 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 7 (429)PDF (pdf, 9 MB)


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter