varningsikon

2020-05-22

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet för Norra kustområdet

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret har arbetat med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller kustens utveckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Antagande

Den fördjupade översiktsplanenPDF (pdf, 37.5 MB) antogs av Kommunfullmäktige den 14 februari 2017.

Bild som visar området Norra kusten

Kartan visar avgränsningen för den fördjupade översiktplanen för Norra kustområdet.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 000

katrin.sahlqvist@varberg.se 

ikon

Självservice & blanketter