Sök

Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner, FÖP, är tematiska tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. De syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i just det området.

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen. Planerna omfattar områden eller orter med viss omnejd. De fördjupade översiktsplanerna skapar förutsättningar för områdena att utvecklas och stärkas. Planerna redovisar hur områdena ska användas, bevaras och hur de ska utvecklas på sikt. Tyngdpunkten i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har legat på processen, där planförslagen har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma i områdena.

Gällande fördjupade översiktsplaner för stad och serviceorter

Fördjupade översiktsplaner gällande

Här nedan kan du ladda hem de fördjupade översiktsplanerna. Du kan även se planförslagen i kommunens digitala karta, Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Fördjupad översiktsplan för Rolfstorp-Skällinge

Den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge antogs av kommunfullmäktige 2020-10-20.

Fördjupning för Rolfstorp och Skällinge - Planförslag Pdf, 2.7 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 10.7 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta för Rolfstorp Pdf, 4.5 MB.

Bilaga 4: Värden och hänsynskarta för Skällinge Pdf, 4.7 MB.

Bilaga 5: Planeringsunderlag Pdf, 2.2 MB.

Fördjupad översiktsplan för Veddige

Den fördjupade översiktsplanen för Veddige antogs av kommunfullmäktige 2020-09-15.

Fördjupning för Veddige - Planförslag Pdf, 2.8 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 5.4 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 1.7 MB.

Fördjupad översiktsplan för Tvååker

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Tvååker - Planförslag Pdf, 2.6 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.9 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.

Fördjupad översiktsplan för Kungsäter

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Kungsäter - Planförslag Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 1.4 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.

Fördjupad översiktsplan för Norra kusten

Den fördjupade översiktplanen för Norra Kusten antogs av kommunfullmäktige 2017-02-14.

Fördjupning för Norra kusten - Planförslag Pdf, 37.5 MB.

Bilaga 1: Granskningsutlåtande Pdf, 5.8 MB.

Fördjupad översiktsplan för Stadsområdet

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-15.

Fördjupning för stadsområdet- Planförslag Pdf, 4.5 MB.

Ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

suk@varberg.se

Självservice & blanketter