Sök

Gällande fördjupade översiktsplaner

Det kan göras tematiska tillägg i den kommunövergripande översiktsplanen som ett sätt att fördjupa planeringen för exempelvis tätorter eller andra geografiskt avgänsade områden. Dessa tillägg kallas för fördjupade översiktsplaner (FÖP). De fördjupade översiktsplanerna syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i just det området.

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen. Planerna omfattar områden eller orter med viss omnejd. De fördjupade översiktsplanerna skapar förutsättningar för områdena att utvecklas och stärkas. Planerna redovisar hur områdena ska användas, bevaras och hur de ska utvecklas på sikt. Tyngdpunkten i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har legat på processen, där planförslagen har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma i områdena.

Fördjupade översiktsplaner gällande

Här finns kommunens gällande fördjupade översiktsplaner. Du kan även se planförslagen i kommunens digitala karta, Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

FÖP Rolfstorp Skällinge

FÖP Rolfstorp-Skällinge

Den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge antogs av kommunfullmäktige
2020-10-20.

Fördjupning för Rolfstorp och Skällinge -
Planförslag Pdf, 2.7 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 10.7 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta för Rolfstorp Pdf, 4.5 MB.

Bilaga 4: Värden och hänsynskarta för Skällinge Pdf, 4.7 MB.

Bilaga 5: Planeringsunderlag Pdf, 2.2 MB.


FÖP Veddige

FÖP Veddige

Den fördjupade översiktsplanen för Veddige antogs av kommunfullmäktige
2020-09-15.

Fördjupning för Veddige - Planförslag Pdf, 2.8 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 5.4 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 1.7 MB.


Fördjupad översiktsplan för Tvååker

FÖP Tvååker

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Tvååker - Planförslag Pdf, 2.6 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.9 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.


Fördjupad översiktsplan Kungsäter

FÖP Kungsäter

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Kungsäter - Planförslag Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 1.4 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.


Fördjupad översiktsplan för Norra kusten

FÖP Norra kusten

Den fördjupade översiktplanen för Norra Kusten antogs av kommunfullmäktige 2017-02-14.

Fördjupning för Norra kusten - Planförslag Pdf, 37.5 MB.

Bilaga 1: Granskningsutlåtande Pdf, 5.8 MB.

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.


Fördjupad översiktsplan för stadsområdet

FÖP Stadsområdet

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-15.

Fördjupning för stadsområdet- Planförslag Pdf, 4.5 MB.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter