Sök

Gällande fördjupade översiktsplaner

Det kan göras tematiska tillägg i den kommunövergripande översiktsplanen som ett sätt att fördjupa planeringen för exempelvis tätorter eller andra geografiskt avgänsade områden. Dessa tillägg kallas för fördjupade översiktsplaner (FÖP). De fördjupade översiktsplanerna syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i just det området.

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen. Planerna omfattar områden eller orter med viss omnejd. De fördjupade översiktsplanerna skapar förutsättningar för områdena att utvecklas och stärkas. Planerna redovisar hur områdena ska användas, bevaras och hur de ska utvecklas på sikt. Tyngdpunkten i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har legat på processen, där planförslagen har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma i områdena.

Fördjupade översiktsplaner gällande

Här finns kommunens gällande fördjupade översiktsplaner. Du kan även se planförslagen i kommunens digitala karta, Varbergskartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FÖP Rolfstorp Skällinge
FÖP Veddige
Fördjupad översiktsplan för Tvååker
Fördjupad översiktsplan Kungsäter
Fördjupad översiktsplan för Norra kusten

FÖP Norra kusten

Den fördjupade översiktplanen för Norra kusten hitar du här Pdf, 37.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 37.5 MB).

Bilaga 1: Granskningsutlåtande Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.8 MB)

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

 

Fördjupad översiktsplan för stadsområdet
ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter