varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Fördjupad översiktsplan för Veddige

Så fortsätter arbetet den fördjupade översiktsplanen för Veddige

process föp

Den fördjupade översiktsplanen för Veddige har varit på utställning under perioden december 2019 - mars 2020. Under utställningsperioden har möjligheter funnits att lämna synpunkter på planförslaget.

Vad händer nu?

Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande som kommer att läggas ut på denna sida under sommaren 2020. Där kan du ta del av vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen bemöter dem. Ändringar kommer att göras av planförslaget utifrån de inkomna synpunkterna och därefter sker antagande.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Planarkitekt

Karl Samuelsson

karl.samuelsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter