Sök

Pågående samråd

Hösten 2018 har ett planförslag tagits fram för Veddige och ett för Rolfstorp-Skällinge som visar hur orterna skulle kunna utvecklas genom förslag till nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslagen innehåller även förslag till lokala centrum och rekreationsstråk. Förslagen är nu ute på samråd.

När ett förslag om fördjupad översiktsplan är upprättat ska det enligt Plan- och bygglagen samrådas. Parallellt sker samråd med förslagets tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande.

Samrådsutställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar m.fl.

Veddige

Samrådstiden pågår mellan den 13 december till den 31 mars.

Mer underlag finns att ta del av under länkar, längst ned på sidan.

Samrådsmöte kommer hållas den 7 januari kl. 18:00-20:00 i Idrottshuset i Veddige. På mötet har du möjlighet att lyssna och ta del av förslaget, ställa frågor, samt lämna synpunkter.

Rolfstorp-Skällinge

Samrådstiden pågår mellan den 13 december till den 31 mars.

Mer underlag finns att ta del av under länkar, längst ned på sidan.

Samrådsmöte kommer hållas den 10 januari kl. 18:00-20:00 i Folkets Hus i Rolfstorp. På mötet har du möjlighet att lyssna och ta del av förslaget, ställa frågor, samt lämna synpunkter.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslagen ska inlämnas senast den 31 mars 2019 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Veddige eller FÖP Rolfstorp-Skällinge.

Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till fopveddige@varberg.se eller till r-s@varberg.se

Båda planförslagen finns under samrådstiden tillgängliga på Komedianten och Varberg Direkt (stadshus C). Planförslaget för Veddige finns även tillgängligt på Veddiges bibliotek. Planförslaget för Rolfstorp-Skällinge finns även tillgängligt på Rolfstorp bibliotek samt i Skällinge lanthandel.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Planförslagen kommer därefter revideras utifrån inkomna synpunkter och möjlighet ges att återigen lämna synpunkter innan förslagen antas.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708 - 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

 

Planarkitekt

Pontus Karlsson

0340-88 624

pontus.karlsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter