Sök

Intresseanmälan dialog

Illustrerad siluett av Varberg 

Stadsbyggnadskontoret söker dig som bor i kommunen och är intresserad av att delta vid tre dialogtillfällen om stadens karaktär och framtida stadsutveckling.

Under arbetet med stadsbyggnadsprogrammet kommer en avgränsad dialog att genomföras med ett begränsat antal kommuninvånare. Syftet med träffarna är att de ska bidra till större kunskap om hur platser och stråk inom de områden som omfattas av stadsbyggnadsprogrammet används. Synpunkter från kommuninvånare bidrar också till att fler perspektiv på områdenas utvecklingsmöjligheter lyfts in i projektet.

För att delta i dialogprocessen är det viktigt att du kan medverka vid samtliga tre tillfällen nedan och att du bor inom den del av Varbergs stad som omfattas av stadsbyggnadsprogrammet.

Tider och upplägg för träffarna

8 november 2018, kl 17.30 – 20.00.

Under det första mötet kommer vi att berätta om syftet med stadsbyggnadsprogrammet och varför det behövs. Det kommer också att finnas tid för diskussion i mindre grupper.

26 januari 2019, kl 10.00 – 13.00

Under det andra mötet kommer vi att träffas ute i din närmiljö för en kortare stadsvandring med efterföljande diskussion. Under mötet kommer vi att berätta om var vi befinner oss i programarbetet och vad som kommit fram under inventeringen.

8 maj 2019, kl 17.30 – 20.00.

Under det sista mötet kommer vi att presentera ett förslag till stadsbyggnadsprogram. Det kommer också att finnas tid för reflektion och diskussion.

Anmäl dig nedan

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Planavdelningen
Östra Långgatan 14

bn@varberg.se


Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar


Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter