Sök

Mätuppdrag

Kommunens mätningsingenjörer arbetar med insamling av mätdata från marken, från luften, via drönare eller via tolkning av foton tagna från flygplan. I samband med att kommunen utvecklas och byggs ut uppdateras Baskartan. Det vi mäter och samlar in använder och visar vi i webbkartor och visualiseringar.

Husutstakning och lägeskontroll

Vid en husutstakning markerar vi läget för en blivande byggnad utifrån vad som är beslutat i ditt bygglov. Utstakning är en viktig del i byggprocessen. Hamnar byggnaden fel i plan eller höjd kan berörda grannar ha rätt att begära skadestånd. Det kan också bli dyrt att rätta till felet. Husutstakning görs vanligtvis inom tre arbetsdagar efter att vi fått din kompletta beställning.

När en byggnad är färdigbyggd gör vi en lägeskontroll för att kontrollerar att den nya byggnaden har hamnat på rätt ställe och är i rätt storlek.

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning markerar vi fastighetsgränser med exempelvis träkäppar eller sprayfärg. En förutsättning för detta är att fastighetsgränserna redan är fastställda. Vid gränsutsättning görs alltså igen ny fastighetsbestämning. Läs gärna mer om fastighetsbestämning på sidan fastighetsgränser.

Fastighetsgränser | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Beställa mätuppdrag

Du beställer en mätning genom att mejla till mätenheten på stadsbyggnadskontoret, matning@varberg.se eller kontakta oss via Varberg direkt.

Ange följande information vid beställning:

  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Uppgift om vad du eventuellt planerar bygga och ungefärlig storlek/yta på byggnad
  • Telefonnummer där vi kan nå dig dagtid
  • Faktureringsuppgifter inklusive organisationsnummer/personnummer

Specialmätning

Vi utför även bland annat projekteringsmätning, sättningsmätning, inmätning av ledningar och mätning med drönare.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

 

Avdelningen geografisk information

gis@varberg.se


Utstakning och lägeskontroll:

0705-48 81 76

0768-38 81 12

matning@varberg.se


Uppgifter om stomnät:

0706-80 81 80

matning@varberg.se

Självservice & blanketter