Sök

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller bygga om behöver du en aktuell karta. Här kan du läsa om olika nybyggnadskartor som du kan beställa hos oss.

När du ska bygga något behöver du ta fram en situationsplan. Denna ska visa din planerade byggåtgärd inritad på en karta. Det finns tre olika kartor att utgå från när du gör situationsplanen: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartskiss. Vilken karta du behöver och om något behöver mätas, beror på din byggåtgärd och var i kommunen du vill bygga. Om du är osäker på vilken karta du ska använda, kan du kontakta Varberg direkt.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga en ny, friliggande byggnad inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse, behöver du en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta redovisar läget och storleken på en fastighet (tomt). Kartan innehåller bland annat information om aktuell detaljplan samt befintliga vatten- och avloppsledningar, byggnader och höjdpunkter samt eventuella servitut. En fältmätning ute på plats görs alltid för att säkerställa dina fastighetsgränser och för att all information skall komma med i din karta.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Tomtareal:

Pris:

< 1 500 m²

8 000 kr

1 500-2 999 m²

10 000 kr

3 000-4 999 m²

16 000 kr

 

Förenklad Nybyggnadskarta

När du ska bygga till ditt bostadshus eller uppföra en komplementbyggnad inom detaljplanelagt område, behöver du oftast en förenklad nybyggnadskarta.

En förenklad nybyggnadskarta redovisar läget och storleken på en fastighet (tomt). Kartan innehåller bland annat byggnader, vägar och höjdkurvor. Kartan kompletteras alltid med fältmätning.

Vad kostar en förenklad nybyggnadskarta?

Tomtareal:

Pris:

< 1 500 m²

3 000 kronor

1 500-2 999 m²

4 000 kronor


Vid komplettering av höjdpunkter, gränsvisning eller annan information tillkommer timkostnad för nedlagd tid, lägst 1 041 kronor.

Kartskiss

När du ska bygga ett attefallshus eller plank eller göra en fasadändring inom detaljplanerat område, behöver du en kartskiss.

En kartskiss redovisar läget och storleken på en fastighet (tomt). Kartan innehåller bland annat byggnader och vägar. Det görs ingen fältmätning till en kartskiss.

Vad kostar en kartskiss?

Ingen kostnad.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

 

Avdelningen geografisk information

gis@varberg.se

 

Självservice & blanketter