Sök

Livsmedel och hälsa

På kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning arbetar inspektörer med livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.

Inspektörerna på livsmedelsenheten kontrollerar regelbundet livsmedelsverksamheter i kommunen. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, kök inom vård och omsorg och matvagnar.

Inspektörerna på hälsosskyddsenheten arbetar bland annat med inomhusmiljön i bostäder som radon, temperatur och drag och ventilation. Hälsoskyddsenheten har också tillsyn över hygienlokaler, badanläggningar och skolor och förskolor.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter