varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa. Inom Varbergs kommun arbetar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med hälsoskydd.

Olägenheter för människors hälsa kan till exempel vara problem i våra bostäder med buller, ventilation, temperatur och drag, fukt och mögel eller radon. Miljöbalken ställer krav på att bostäder är i sådant skick att olägenheter inte uppkommer för de boende.

Tillsyn

Hälsoskyddsenheten arbetar också med rådgivning och tillsyn över hygienlokaler, badanläggningar och skolor och förskolor.

Hälsoskyddsenheten har även ansvar för handläggning av ärenden som rör bland annat:

  • höga ljudnivåer på discotek och konserter
  • kosmetika och hygienprodukter
  • strålskydd
  • saneringsintyg på fraktfartyg
  • smittskydd
  • strandbad
  • rökfri miljö.
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter