Sök

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa. Inom Varbergs kommun arbetar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med hälsoskydd.

Olägenheter för människors hälsa kan till exempel vara problem i våra bostäder med buller, ventilation, temperatur och drag, fukt och mögel eller radon. Miljöbalken ställer krav på att bostäder är i sådant skick att olägenheter inte uppkommer för de boende.

Tillsyn

Hälsoskyddsenheten arbetar också med rådgivning och tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter så som hygienlokaler, badanläggningar och skolor och förskolor.

Utöver ovanstående områden har även hälsoskyddsenheten ansvar för handläggning av ärenden som rör bland annat:

  • höga ljudnivåer på diskotek och konserter
  • kosmetika och hygienprodukter
  • strålskydd
  • saneringsintyg på fraktfartyg
  • smittskydd
  • strandbad
  • rökfri miljö.
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter