Sök

Tobakslagen

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter har ersatt den tidigare tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Nya rökfria miljöer

Lagen innebär ett utökat rökförbud i ett antal miljöer dit allmänheten har tillträde, där man särskilt uppmärksammat:

  • Uteserveringar till bland annat restauranger och caféer
  • Utomhusområden i anslutning till inrikes färdmedel t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner
  • Inhängnade områden avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till allmänna lokaler, så som restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Lagen omfattar inte enbart cigaretter

Lagen omfattar ett antal tobaks- och tobaksliknande produkter och gäller inte enbart för cigaretter, piptobak eller andra tobaksvaror för rökning. Den gäller även för e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret ligger på den som har den praktiska möjligheten att se till att rökförbudet följs. Den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av lagen är också den som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För entréer är det den som äger, bedriver verksamhet eller på anat sätt disponerar lokalen innanför entrén som ansvarar att rökförbudet följs.

Skulle rökning förekomma trots förbud får denna person avvisas från platsen. Avvisning från platsen får enbart göras med hjälp av polis och ordningsvakter. Ansvarig på plats får enbart informera och uppmana.

Skyltning

Den som har ansvaret för att bestämmelserna kring rökförbud ska efterlevas är även ansvarig för att tydligt skylta och informera.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ansvaret över att tillsyna de rökfria miljöer som lagen omfattar.

Klagomål

Om du upplever att du utsätts för tobaksrök på någon av de platser som berörs av tobakslagen kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror

Ett krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror införs. Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, dvs även den som redan idag säljer tobak. Mer information kring tillstånd hittas under Tillstånd, regler och tillsyn.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter