Sök

Livsmedel

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ansvaret för kontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det innebär bland annat att förvaltningen registrerar och inspekterar livsmedelsanläggningar.

Målen med livsmedelstillsynen är att:

  • Konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.
  • Ingen ska bli sjuk av maten.
  • Inga gamla livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad.

Om du har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar livsmedel kan du kontakta någon av inspektörerna på miljö- och hälsoskyddsförvaltningens livsmedelsenhet.

Anmäl ​matförgiftning eller livsmedelsrelaterad allergisk reaktion

Om du misstänker att du blivit matförgiftad eller drabbats av en livsmedelsrelaterad allergisk reaktion är det viktigt att du anmäler det. Anmälan sker till Varberg direkt på telefonnummer 0340 - 880 00 eller via epost till varbergdirekt@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter