varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Naturvård och parker

Visste du att spännande arter som skärfläckan, havsörnen och strandpaddan också bor i Varberg? Eller att du sommartid kan besöka en kaktusplantering i centrum?

I Varbergs kommun är det nära till fin och värdefull natur som kommunen arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra. På följande sidor finns information för dig som vill läsa mer om kommunens arbete med parker och naturvård.

Naturvård
ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter