varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Närnaturområden

Målet med kommunens tätortsnära grönytor är att skapa attraktiva utemiljöer för rekreation samt förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i kommunen.

Riktlinjer för arbetet med tätortsnära grönytor finns i kommunens grönstrategiPDF (pdf, 3.9 MB). Därtill har Varbergs kommun låtit upprätta skötselplaner för några specifika tätortsnära områden:

Kommunens intentioner är att områdena ska bevaras som tätortsnära natur,- kultur- och friluftsområden och att skogsmiljöerna samt betes- och hagmarkerna ska bevaras och utvecklas med hjälp av skötselplanerna. Dessa skötselplaner omfattar mål, föreskrifter och åtgärder som ligger till grund för den framtida skötseln för områdena.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter