Sök

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att skapa en långsiktig hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Förvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust-och övergångsvatten.

Halvö med en röd stuga sticker ut i havet

I Varbergs kommun finns en stor variation av vatten. Från kustens salta vatten vidare mot slätternas söta åar och inlandets många vackra sjöar och myrar.

EUs ram­direktiv för vatten (Vattendirektivet) inför­livades i den svenska lagstift­ningen 2004. Syftet med Vatten­direktivet är att alla vatten i Europa ska uppnå god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Sverige är indelat i fem vattendistrikt, Varbergs kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen Västra Götalands län är utsedd till Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt, med uppgift att ta fram åtgärdsprogram och fastställa miljökvalitetsnormer som myndigheter och kommuner måste följa för målen om god vattenstatus ska nås.

Mer information om arbetet med vattenförvaltningen finns på Vattenmyndigheten Västerhavets Länk till annan webbplats. hemsida.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter