Sök

Projekt LEVA Halland

Drönarfoto över Himleån som rinner genom landskapet. 

Foto: Michael Verdin

Varbergs kommun deltar i ett projekt för att minska näringsläckage och övergödning till havet. 2022 fokuserar vi på Törlans, Uttrans och Himleåns avrinningsområden.

Under 2018–2020 deltog Varbergs kommun i projektet LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten – som syftade till att stimulera till fler åtgärder inom jordbruket och därigenom minska näringsläckage och övergödning. Inom projektet anställdes två åtgärdssamordnare som besökt gårdar och hjälpt markägare att bland annat söka bidrag för åtgärder. Projektet visade att dialog med markägare och stöd för att genomföra åtgärder, som till exempel våtmarker och forsfordammar är viktiga verktyg för att minska övergödningen.

Under 2022 fortsätter satsningen LEVA Halland. Finansiering sker genom LOVA-medel från länsstyrelsen Hallands län, och bidrag från Varbergs och Halmstads kommuner. Projektet drivs av Hushållningssällskapet i samarbete med Varbergs kommun, Halmstads kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad. Två åtgärdssamordnare kommer under året att arbeta inom Varbergs och Halmstads kommuner.

Fokus för Varbergs kommun under 2022 är Törlans, Uttrans (Tvååkers kanal) och Himleåns avrinningsområden.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter