Sök

Vattenråd

Det finns många olika aktörer som berörs av ett vattenområde. Det som görs i en del av avrinningsområdet kan få stor påverkan i en annan del. Att samverka kring vattenfrågorna i ett avrinningsområde är därför viktigt.

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan där kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet kan diskutera frågor om vatten och vattenförvaltning. När olika aktörer kring ett vatten får vara med och ge sin syn på saken kan man hitta de långsiktigt hållbara åtgärderna.

Varbergs kommun är medlem i följande vattenråd:

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter