Sök

Landsbygd

Nästan hälften av Varbergs invånare bor på landsbygden. För kommunen är det viktigt att erbjuda attraktiva livsmiljöer på en levande landsbygd. Landsbygdsstrategi och ortsutvecklingsstrategier tillsammans med andra styrdokument pekar ut riktningen för vårt arbete med landsbygdsfrågor.

Landsbygdsstrategi

Varberg är en kommun med stark positiv utveckling i hela kommunen. Bakgrunden till strategin är behovet att lyfta landsbygdens särskilda utmaningar och möjligheter. Eftersom nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden är det viktigt för Varbergs kommun att stad och landsbygd bildar en gemensam helhet.

Syftet med landsbygdsstrategin är att ge landsbygdsfrågorna en riktning. Strategiska utvecklingsområden har prioriterats och specifika insatser som främjar utvecklingen av landsbygden har identifierats. Strategin bygger på en gemensam definition av landsbygd och utgör ett kunskapsunderlag som förtydligar kommunens förhållningssätt.

Strategin kommer att ange inriktningen för projektfinansiering för att kunna möta landsbygdens utmaningar. Utvecklingsområdena är framtagna i samverkan med tjänstepersoner och aktiva samhällsengagerade invånare.

Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun Pdf, 2.8 MB.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner

Översiktsplan för Varbergs kommun

Gällande fördjupade översiktsplaner - Veddige, Rolfstorp/Skällinge, Kungsäter och Tvååker, Norra kusten

Ortsutvecklingsstrategier

En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av mindre orter och en utvecklingsprocess för att ta tillvara lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet. Ortsutvecklingsstrategier har tagits fram för fyra olika orter i kommunen, Hunnestad, Gödestad, Sibbarp och Valinge.

Hunnestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2018

Framtidens Hunnestad - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 62 MB, öppnas i nytt fönster.

Gödestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019

Framtidens Gödestad - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sibbarps ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2021

Framtidens Sibbarp - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Valinge ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2022

Framtidens Valinge - Ortsutvecklingsstrategi Pdf, 20.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på strategier som har betydelse för landsbygden

Exempel på riktlinjer som har betydelse för landsbygden

Exempel på andra styrdokument som har betydelse för landsbygden

Regional cykelplan för Halland 2020-2029

Planen är framtagen av Region Halland i dialog med de halländska kommunerna och Trafikverket.
Regional cykelplan Länk till annan webbplats.

Landsbygdspolitik - riksdagens webbplats

Landsbygdspropositionen Länk till annan webbplats.

Lokalt ledd utveckling Hallands strategi

Strategi 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Livsmedelsprogram för Halland

Livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Lokal Handlingsplan för Prospera-projektet

Prospera Local Action Plan Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Landsbygdssamordnare
Elisabeth Svensson Agerbjer
0706-78 99 33

elisabeth.svensson.agerbjer@varberg.se

Kommunstyrelsen

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se


Öppettider:

Måndag-onsdag 07.45-17.00

Torsdag 07.45-18.00

Fredag 07.45-15.00

Lunchstängt 12.00-12.45

Självservice & blanketter