Sök

Planer och strategier

Byggarbetare med karta i handen vid arbetsplats

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun har tagit fram ett antal strategiska planer och strategier för att förtydliga kommunens övergripande planeringsprinciper som uttrycks i översiktsplanen.

Styrande dokument för samhällsbyggnad

På Varberg växer-webben har vi samlat de dokument som är styrande när vi planerar det växande Varberg.

Strategier och planer för samhällsbyggnad

Pågående planer

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategin innehåller långsiktiga inriktningar för parkering i Varbergs huvudort. Det handlar om att nyttja parkeringshusen i centrum, få en levande stadskärna och reglera parkering utan avgifter.

Parkeringsstrategin har tre huvudinriktningar:

1. Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö

2. Bidra till en fungerande vardag

3. Främja hållbara transportsystem

Parkeringsstrategin är nu under politisk behandling.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällplanering

suk@varberg.se

Självservice & blanketter