varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-02-02

Ingen ny toalettbyggnad i parken

Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari att avslå bygglovsansökan för toalettbyggnaden i Brunnsparken.

Eftersom behovet av fler och bättre toaletter i centrum är stort kommer hamn- och gatuförvaltningen nu att utreda om det finns någon annan plats där en ny toalettbyggnad kan placeras. För projekt Brunnsparken innebär beslutet att parkens västra del, mot Västra Vallgatan, ritas om och får en längre trappa.