Sök

Göingegården

Vid Göingegården pågår byggnation av nya bostäder och i takt med att nya områden växer fram anlägger kommunen gator och grönområden.

Aktuellt i projektet

I dagsläget används utfarten utmed Lindbergsvägen (bredvid äppleträdsortimentet) för byggtrafik till den pågående byggnationen av bostäder i Göingegården. När det är klart kommer det att bli en utfart och parkering på platsen.

Vi kommer även att anlägga en mindre park söder om Ribstons väg. Utifrån beskrivningen som finns i detaljplanen har kommunen tagit fram ett skissförslagPDF (pdf, 1.1 MB) på hur parken kan se ut. Observera att det är ett förslag och inte en färdig ritning. Under hösten hämtar vi in synpunkter från Göingegårdens olika bostadsrättsföreningar och andra personer som visat intresse, och arbetar därefter vidare med skissen. När den färdiga ritningen är klar publiceras den här på hemsidan. Byggnation är planerad under 2021.

Vad har hänt hittills?

Under 2013 anlades Aromavägen och Filippavägen.

Under 2015 anlades en gångväg utmed Himleån som förbindelse mellan östra och västra delarna av Göingegården och som även gör naturmiljön utmed Himleån mer tillgänglig. Platsen utmed Lindbergsvägen där 80-100 olika äppelträd finns bevarade, har ramats in med en gärdsgård, både för trivsel och för skydd mot betesskador. Syftet med platsen är att bevara och kunna visa upp ett stort antal fruktsorter som är lämpliga för odling.

Under 2019 utfördes åtgärder i naturområdet mellan villorna och Himleån, där den gamla fruktodlingen tidigare fanns. Majoriteten av de gamla äppelträden gallrades bort då de hade fått röta och var i dåligt skick. Brynet har öppnats upp, en ny sittplats anordnats och det har planterats lite nya buskar, träd och ängsytor.

Karta Göingegården
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina
Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter