varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vi utvecklar Apelviken

En obruten horisont, ettusen femhundra meter sandstrand, friska havsvindar och gångavstånd till staden. Apelviken ligger många människor varmt om hjärtat. Läs mer om vad som är på gång i området.

Strand

Foto: NOD

Det pågår en utveckling av Apelviken. Projektet syftar till att skapa norra Europas ledande surfdestination genom att förstärka surf- och badprofilen samt utveckla möjligheterna för rekreation i Apelviken året runt. Sandstranden ingår inte i projektet vilket innebär att alla kommer att kunna använda stranden precis som vanligt.

Hur kommer det att bli?

Projektet innebär att Varbergs kommun bygger i olika etapper. Vissa delar av projektet börjar byggas 2020, andra genomförs senare, till exempel de södra delarna av strandpromenaden, lekplatsen och spångarna. Vi anlägger:

  • Strandpromenad med belysning, väster om Tångkörarvägen
  • Mötesplatser
  • Cykelparkeringar
  • Strandlekplats
  • Träspångar som ökar tillgängligheten ner till stranden.

Aktuellt - cykelgata och strandpromenad

Eftersom det ska bli tryggare att cykla och gå i Apelviken håller vi på att bygga en cykelgata som har plats även för bilister. Intill den gör vi en strandpromenad för gående och cyklister som vill röra sig i ett lugnare tempo. Den del som byggs nu sträcker sig från parkeringen vid Solviken till Apelviksleden vid järnvägsövergången. Byggnation beräknas klar maj 2021.
Detta är den första delen av den strandpromenad som ska byggas i Apelviken — mellan Solviken i norr och &Olles i söder. Vi bygger även två spångar ner till vattnet.

Illustration strandpromenas Apelviken

Illustration över en strandpromenad i Apelviken.

Läs gärna mer om vad en cykelgatalänk till annan webbplats är.

Varför bygger vi?

Målet är att utforma och bygga en strandpromenad med enhetlig utformning och tydlig Apelviken-identitet och att platsen ska synliggöra Varbergs vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

Vi bygger för att öka tillgängligheten och servicen i området för alla målgrupper, öka tryggheten för gående och cyklister, förbättra parkeringsmöjligheterna och öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter.

Vad händer under byggtiden?

Delar av strandpromenaden byggs först. Anläggandet av lekplats (etapp 2) sker troligtvis från 2021 och framåt.

Detta har vi gjort:

  • Soltrappa i norra delen av stranden, som ska fungera som både sittplats och erosionsskydd.
  • Orienteringstavlor i form av surfbrädor, med förvaringsmöjligheter för nycklar och telefon.
  • Två av tre grill- och hängplatser utmed stranden.

Dialog med surftjejer

Under början av 2020 genomfördes en workshopsserie med gymnasietjejer som går program med inriktning surfing. Syftet är att säkerställa jämställdhet i planeringen av utformningen i Apelviken. Dialogen resulterade bland annat i att kommunen har byggt några mötes- och grillplatser utmed stranden.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding
Hamn- och gatuförvalrningen

073-231 59 88

julia.anding@varberg.se

Självservice & blanketter