Sök

Håsten utflyktslekplats

Det pågår ett arbete med att planera en utflyktslekplats i Håstenområdet.

Illustrationsbild Håstens utflyktslekplats.

Illustration över Håstens kommande lekplats.

Temat för lekplatsen ska vara rörelse och syftet är att skapa en utflyktslekplats som både kompletterar och binder ihop området med en generationsöverskridande mötesplats utomhus. Lekplatsen kommer exempelvis att innehålla en scen samt område för skate och parkour.

Hittills har vi arbetat med planering och dialogarbete. Både tillsammans med barn och ungdomar från intilliggande skola och fritidsgård men även andra intressenter och användare.

Aktuellt i projektet

I dialogarbetet har vi tagit fram den skiss som nu är underlag för fortsatt projektering. Projekteringen är klar och arbetet ligger ute för upphandling. Förhoppningen är att vi ska ha en upphandlad entreprenör och att påbörja arbetet före semestern. I dialogarbetet har vi tagit fram den skiss som nu är underlag för fortsatt projektering. Viss förberedelse har gjorts genom att röja marken från träd och sly.

Vad är en utflyktslekplats?

Enligt vår Lekplatsriktlinje är utflyktslekplatser ett fåtal självständiga och mycket karaktäristiska lekplatser uppbyggd efter ett särskilt tema. Spööökitetsparken är en utflyktslekplats. Syftet är att erbjuda en spännande lekmiljö som skiljer sig från vardagsleken och som samtidigt hjälper till att sätta Varberg på kartan som en inspirerande plats för lek. Nästa utflyktslekplats är den som ska byggas i Håstens fritidsområde.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Katarina Svangård

Hamn- och gatuförvaltningen

072-183 52 38

katarina.svangard@varberg.se

Självservice & blanketter