Sök

Håsten utflyktslekplats

Under våren 2019 pågår ett arbete med att planera en utflyktslekplats i Håstenområdet.

Utflyktslekplatser är enligt Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun ett fåtal antal självständiga och mycket en karaktäristisk lekplats uppbyggd efter ett särskilt tema. Spööökitetsparken är en utflyktslekplats. Syftet med utflyktslekplatserna är att erbjuda en spännande lekmiljö som skiljer sig från vardagsleken och som samtidigt hjälper till att sätta Varberg på kartan som en inspirerande plats för lek. Nästa utflyktslekplats i Varberg kommer att byggas i Håstens fritidsområde.

Temat för lekplatsen ska vara rörelse och syftet är att skapa en utflyktslekplats som både kompletterar och binder ihop området med en generationsöverskridande mötesplats utomhus. Lekplatsen kommer även att innehålla en scen samt område för skate och parkour.

Vår och försommar 2019 har bestått av planering och dialogarbete. Både tillsammans med barn och ungdomar från intilliggande skola och fritidsgård men även andra intressenter och användare.

Aktuellt i projektet

I dialogarbetet har vi tagit fram den skiss som nu är underlag för fortsatt projektering. Projektet kommer att upphandlas i början på 2020 och förhoppningen är att vi ska ha en upphandlad entreprenör klar när det blir grävbart i marken till våren. Redan nu har viss förberedelse gjorts genom att röja marken från träd och sly.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Katarina Svangård

Hamn- och gatuförvaltningen

072-183 52 38

katarina.svangard@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter