varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Föreningsliv

Den nya anläggningen skapar goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Idag nyttjas kommunens badanläggningar av flera föreningar; Varberg sim, Livräddarna och Varbergs parasport är de som använder dem mest. 

Den nya 50-metersbassängen öppnar upp möjligheter för nya föreningar. Här finns det exempelvis möjlighet att utöva konstsim, vattenpolo och undervattensrugby. 

Det finns ett antal förrådsutrymmen som är avsatta särskilt för föreningarna. Kanslidelen i badet är förberedd för att kunna husera fyra föreningar.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

ikon

Självservice & blanketter