Sök

Föreningsliv

Den nya anläggningen skapar goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Idag nyttjas kommunens badanläggningar av flera föreningar; Varberg sim, Livräddarna och Varbergs parasport är de som använder dem mest. 

Den nya 50-metersbassängen öppnar upp möjligheter för nya föreningar. Här finns det exempelvis möjlighet att utöva konstsim, vattenpolo och undervattensrugby. 

Det finns ett antal förrådsutrymmen som är avsatta särskilt för föreningarna. Kanslidelen i badet är förberedd för att kunna husera fyra föreningar.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter