varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Sanering av Kvarnliden 9

På fastigheten Kvarnliden 9 kommer det framöver att byggas bostäder. Varbergs kommun har sanerat marken för att förbereda för byggnationen.

Fastigheten Kvarnliden 9 fungerade tidigare som parkeringsplats och uppställningsplats för en miljöstation. Dessförinnan var en bensinstation lokaliserad på platsen. Marken har under några månader under sommaren och hösten 2020 sanerats från tidigare verksamhet och nu möjliggjort för byggnation av bostäder.

Varbergs kommun har därmed slutfört sitt uppdrag och nu överlåtit marken till en exploatör för vidare byggnation

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

 

Självservice & blanketter