Sök

Sanering av Kvarnliden 9

På fastigheten Kvarnliden 9 kommer det framöver att byggas bostäder. Varbergs kommun behöver därför sanera marken för att förbereda för byggnationen.

Saneringen beräknas starta efter sommaren och vara färdig i slutet av september 2020.

Varför sanerar vi?

Mellan 1930 och 1970 låg det en bensinstation i områdets sydligaste del. En sanering av området genomfördes 2004. Idag har det visat sig att det finns rester av drivmedel i den delen av marken. Vi kommer därför att sanera området till den nivå som krävs för bostadsändamål.

Resterande del av fastigheten som idag nyttjas till parkering bedöms bestå av ”normal stadsjord” - alltså endast mindre föreningar men ändå något för höga för att vara godkända till bostadsändamål.

Arbetet innebär inga förhöjda hälsorisker för närboende.

Vad händer under etableringen?

Arbetet innebär att parkering samt miljöstation behöver tas bort. Området kommer att spärras av och arbetsfordon kommer att köra inom fastigheten, och utgör inte något generellt hinder för trafikanter. Om det visar sig nödvändigt med trafikomläggning kommer anvisningar för trafik finnas på plats. Vi ber om överseende med ökat buller under saneringen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Magnus Rabe

Hamn- och gatuförvaltningen

076-851 20 59

magnus.rabe@varberg.se

Självservice & blanketter