varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Upprustning av Räddningsstationen i Varberg

Bild på Räddningsstationen

Den 40 år gamla Räddningsstationen i Varberg är i stort behov av underhåll och de befintliga lokalerna räcker inte till för verksamhetens behov. Nu rustar vi upp och bygger till Räddningsstationen.

Varför bygger vi?

Räddningstjänsten i Varberg är trångbodda, byggnaden behöver lokaloptimeras och byggas till för att ge verksamheten goda och ändamålsenliga lokaler.

I samband med att förbundet Räddningstjänsten Väst startade 2013 omlokaliserades flera medarbetare till stationen i Varberg. De nuvarande lokalerna är för trånga, det saknas kontor och mötesrum, kök och omklädningsrum är inte anpassade för antalet personer som vistas där. Funktionsutrymmen i form av tvätthall, servicerum och verkstad ingår också i det planerade arbetet.

När är det klart?

Varbergs Fastighets AB (VFAB) har fått uppdraget av Varbergs kommun och veckan före påsk skrevs entreprenadavtal med MVB Astor Bygg.

Ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet 2021/2022

Nyheter om projektet från Varbergs Fastighets AB:
Full aktivitet vid Räddningsstationenlänk till annan webbplats
Upprustning av Räddningsstationen i Varberglänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter