varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Parker och grönområden

det är sommar och människor i olika åldrar sitter på det gröna gräset i en av Varbergs stadsparker.

Foto: Varbergs kommun

Parker och grönområden är viktiga delar i staden och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet. I takt med att staden växer utvecklar vi nya parker och grönområden.

Här ser du vilka parker och grönområden som vi jobbar med just nu.

Stadsområdet

Trädförnyelse
Gröna huvudgångstråk - Ringvägen
Lassabackadeponin

Veddige

Veddige mötesplats och bytespunkt

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter