varningsikon

2020-08-07 09.09

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2018-02-02

Ingen ny toalettbyggnad i parken

Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari att avslå bygglovsansökan för toalettbyggnaden i Brunnsparken.

Eftersom behovet av fler och bättre toaletter i centrum är stort kommer hamn- och gatuförvaltningen nu att utreda om det finns någon annan plats där en ny toalettbyggnad kan placeras. För projekt Brunnsparken innebär beslutet att parkens västra del, mot Västra Vallgatan, ritas om och får en längre trappa.