Sök

Veddige mötesplats och bytespunkt

Vi planerar vi för en ny mötesplats och bytespunkt för kollektivtrafiken i Veddige. Byggnation är planerad att påbörjas juni 2020.

Området vid stationshuset i centrala Veddige består i dag av en parkeringsplats, en gräsyta och en stor grus- och asfaltsyta utan tydliga gränser. Varbergs kommun kommer att utveckla området genom att skapa en mötesplats i form av ett torg där människor kan träffas och umgås. Vi ska även anlägga en ny bytespunkt för kollektivtrafiken där det ska bli enkelt att byta färdsätt mellan cykel, bil, buss och tåg.

Aktuellt i projektet

Byggnation är planerad att starta i juni på dagens befintliga grönyta, där nya parkeringsplatser ska anläggas. Arbetet fortsätter sedan med resterande delar efter semestern med återstart i augusti 2020.

Hur kommer det att bli?

Planen är att anlägga en central mötesplats i Veddige i form av ett torg med intilliggande grönytor där invånarna lättare ska kunna träffas och umgås. En bytespunkt ska också utvecklas som ska göra det enklare och tryggare att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Därtill planeras fler parkeringsplatser för att underlätta pendling med kollektivtrafik. Dessutom ska busshållplatsen tillgänglighetsanpassas och bli enklare att nå. Offentliga toaletter kommer också att rymmas inom området. Projektet beräknas pågå till våren 2021.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter