varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Gång- och cykelväg Skansgatan/Thulegatan

För att förbättra framkomligheten för cyklister byggs en gång- och cykelbana längs Skansgatan och Thulegatan. Denna binder ihop cykelnätet från Träslövsvägen i söder till Engelbrektsgatan i norr.

Varför bygger vi?

Varberg Energi och Vivab har haft ledningsarbeten på både Skansgatan och Thulegatan som nu ska återställas. I samband med detta passar hamn- och gatuförvaltningen på att bygga om och bredda östra trottoaren och skapa en tre meter bred gång- och cykelbana.

Hur kommer det att bli?

När projektet är klart kommer Skansgatan och Thulegatan ha en två meter bred trottoar på västra sidan och en tre meter bred gång- och cykelbana på östra sidan, från Träslövsvägen i söder till Engelbrektsgatan i norr.

Vad händer under byggtiden?

NCC är entreprenör för arbetet och gatan kommer delvis vara avstängd för genomfartstrafik under pågående byggarbete.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen


Självservice & blanketter