Sök

Rivning av Susvindsspåret

Varbergs kommun arbetar under våren och sommaren med att ta bort Susvindsspåret. Rivningen av spåret gör det möjligt att anlägga en ny gata på del av spårets sträckning och möjliggör dessutom transportvägar för tunnelbygget.

Det gamla industrispåret Susvindsspåret löper från Västkustbanan till Härdgatan. Hela anläggningen rivs med undantag av de cirka 500 m som inte ligger på kommunal mark närmast Västkustbanan. Rivningen, som startar under vecka 20 och planeras vara klar i slutet av vecka. 33, kan innebära att vissa sträckor behöver saneras.

Hur kommer det att bli?

Planen att under år 2020-2021 anlägga en ny gata med gång- och cykelbana mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. Eftersom det är ett stort tryck i Lassabackarondellen är den nya gatan tänkt att avlasta trafiksituationen i den norra stadsdelen och på lång sikt få Varberg att växa. Rivningen möjliggör dessutom för Trafikverket att använda delar av spårområdet för att transportera schaktmassor i samband med tunnelbygget.

Vad händer under byggtiden?

Under rivningsarbetet kommer arbetsfordon mestadels att vara belägna på den gamla banvallen och inte utgöra något generellt hinder för trafikanter. Däremot kommer kortare avbrott för trafik göras där rälsen korsar Västkustvägen, Birger Svenssons väg, Äckregårdsvägen, Motorstigen och Österleden. Dessa kommer tillfälligt att stängas av under rivnings- och asfaltsarbeten. Anvisningar för trafik kommer att finnas på plats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter