varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Särskilt boende, Träslöv

Ett nytt särskilt boende, Midsommargården, håller på att byggas i Träslöv. Byggnaden kommer att innehålla boende för 60 personer uppdelat på sex boendeenheter med 10 lägenheter i varje enhet. Det särskilda boendet kommer att ha inriktning mot demens.

Varför bygger vi?

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer enligt befolkningsstatistiken. Samtidigt ökar och förändras behoven inom demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Hur kommer det att bli?

Besökarna ska känna en välkomnande känsla när de kommer in i Midsommargården. Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom. Den är utformad för att underlätta självständighet och orientering genom både färgsättning och inredning. Det kommer att finnas en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom, aktivitetslokaler, ett demenscenter, samtals- och mötesrum.

Boendeenheterna är utformade runt en atriumgård (inbyggd utegård) med lägenheter på ena sida av korridoren. Detta ger en stimulerande miljö där det är lätt att komma ut i atriumgården som kan ändras utifrån de boendes behov. Byggnaden är förberedd för framtidens utveckling av välfärdsteknik. Det finns fiber till varje lägenhet som möjliggör exempelvis digitala trygghetslarm och digitala lås.

En stor trädgård finns i anslutning till huset som ska kunna användas som en träffpunkt och inbjuda till hälsofrämjande aktiviteter. Det finns promenadstråk med platser som möjliggör både aktiviteter och avkoppling. Dessutom kan man spela boule eller botanisera i växthuset.

När är det klart?

Tidplan (preliminär)

  • Markarbete – 18 mars 2019
  • Betongstomme – hösten/vinter 2019
  • Väggar – vinter/vår 2020
  • Invändiga arbeten - 2020
  • Provningar/besiktningar – vinter 2020/2021
  • Överlämning – februari 2021

Läs mer om projektet på Varbergs Fastighets sidalänk till annan webbplats

Senaste nyheterna:

Nytt särskilt boende stimulerar sinnen och minnen

Fåglar ska skapa trygghet på Midsommargårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Midsommargården - Full fart mot slutbesiktningen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt vackert namn för Säbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högt tempo i Träslövlänk till annan webbplats

Tätt hus på det särskilda boendetlänk till annan webbplats

Byggprojekt Säbolänk till annan webbplats

Hur långt har arbetet kommit med Säbo?länk till annan webbplats

Säbo - vad händer just nu?länk till annan webbplats

Nytt boende stimulerar sinnen och minnenlänk till annan webbplats

Se en film om hur bygget fortskrider genom att klicka på bilden nedan:

ikon

Kontakta oss

Kontaktpersoner projektet

Helen Treslow, senior projektledare, VFAB

E-post: helen.treslow@varberg.se

Telefon: 0340-50 60 08


Marie Sundqvist, lokalsamordnare, SOC

E-post: marie.sundqvist@varberg.se

Telefon: 0340-88 293


Anna-Karin Kvarnemar, beställarrepresentant, SUK

E-post: anna.karin.kvarnemar@varberg.se

Självservice & blanketter