varningsikon

2020-05-22

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungsäter växer

Hus och carport i härligt ljussken och snö i Kungsäter

Foto: Hidvi Group

Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Under sommaren och hösten 2018 genomfördes samråd för den framtagna planen för Kungsäter. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem har också lämnat in synpunkter på förslaget. Under sommar och höst 2019 har planen varit ute på utställning.

Planen beräknas vara klar och kunna antas sommaren 2020.

Aktuellt nu

Turismutvecklingsprojekt

Byalaget driver ett stort turismutvecklingsprojekt i området runt Agnbäck, där kommunen upplåter mark och sitter med i styrelsen. Man arbetar bland annat för ställplatser för husbilar, vindskydd, grillplats, vandringsleder och marknadsföring av området.

Kungsäters byalag sköter driften av kommunens fastighet Agnbäck (Birger Svenssons sommarhem) och har bland annat gjort i ordning stugan och badplatsen i anslutning till fastigheten. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter