varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Landsbygdsutveckling

Vy över landsbygd, skog, åkrar, solljus, vindkraft

Foto: Hidvi Group

Stadsutveckling och landsbygdsutveckling är två sidor av samhällsutvecklingen som behöver arbetas med parallellt. Varbergs kommun arbetar på olika sätt med landsbygdsutveckling och har bland annat kontakt med landsbygdsrådet som bildades 2013 och deltar i lokala projekt runt om i kommunen.

Utvecklingsstrategi för landsbygden

Varbergs kommun arbetar på olika sätt med landsbygdsutveckling. Kommunfullmäktige beslöt i oktober 2011 att anta en ”Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med särskilt fokus på landsbygden”. Strategins framtidsperspektiv har siktet på år 2020.

I utvecklingsstrategin anges sex olika prioriterade områden:

  • Demokratifrågor
  • Boende
  • Näringsliv, sysselsättning och kompetensutveckling
  • Kultur och fritid
  • Kommunikation och infrastruktur
  • Kommunal service

För var och ett av dessa områden finns formulerade målbilder som i sin tur ska brytas ner och resultera i konkreta handlingsplaner. Besök gärna "Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun"PDF (pdf, 424 kB) med särskilt fokus på landsbygden för att läsa strategin.

Landsbygdsrådet

Våren 2013 bildades Varbegs Landbyggdsråd, ett forum som består av representanter för Varbergs olika bygdelag och utvecklingsgrupper. Syftet är att genom rådet lyfta fram frågor till kommunen som är av gemensamt intresse för Varbergs  landsbygd och människorna som bor där.

Landsbygdsprojekt

Mötesplatser i serviceort och landsbygd

Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter* och på landsbygd.

Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället.

Anmäl ditt intresse för att ta del av årets investeringspengar

ikon

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

 

Öppettider:

Måndag-onsdag 07.45-17.00
Torsdag 07.45-18.00

Fredag 07.45-15.00

Lunchstängt 12.00-12.45

Landsbygdssamordnare
Ulrika Rylin
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Självservice & blanketter