Sök

Skällinge/Rolfstorp växer

Ekparken vid bostadsområde i Rolfstorp

Foto: Hidvi Group

Skällinge/Rolfstorp är en av de serviceorter där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en så kallad fördjupad översiktsplan för Rolfstorp/Skällinge. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Man ser över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är ett pågående projekt och planen beräknas vara klar och kunna antas under hösten 2019.

I arbetet vill vi ha en dialog med de boende i Rolfstorp och Skällinge varför tidiga dialogmöten är inledda. Där får allmänheten möjlighet att delta och bidra med synpunkter, tankar och idéer inför framtagandet av fortsatta förslag.

Aktuellt nu

Hembygdföreningen med flera håller på att skapa Hovgårdsstigen, en stig från Rolfstorp till Hovgårdens golfbana. Kommunens insats är ett mindre bidrag och markupplåtelse. 

Vi bygger en ny mötesplats, ungdomshäng, i närheten av Rolfstorps skola.

I Skällinge pågår just nu, med stöd av en landsbygdscheck från kommunen, aktiviteter för att göra badplatsen mer tillgänglig och attraktiv.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter