Sök

Skällinge/Rolfstorp växer

Ekparken vid bostadsområde i Rolfstorp

Foto: Hidvi Group

Skällinge/Rolfstorp är en av de serviceorter där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Rolfstorp/Skällinge. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

I början av 2019 genomfördes samråd för den framtagna planen för Rolfstorp/Skällinge. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem har också lämnat in synpunkter på förslaget. Till hösten 2019 planerar kommunen att ställa ut planförslaget på nytt. Då har ändringar gjorts av förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Planen beräknas vara klar och kunna antas vid årsskiftet 2019/2020.

Aktuellt nu

Hembygdföreningen med flera håller på att skapa Hovgårdsstigen, en stig från Rolfstorp till Hovgårdens golfbana. Kommunens insats är ett mindre bidrag och markupplåtelse. 

I Skällinge pågår just nu, med stöd av en landsbygdscheck från kommunen, aktiviteter för att göra badplatsen mer tillgänglig och attraktiv.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter