varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Tvååker växer

Grävskopa vid bostadsområde i Tvååker

Foto: Hidvi Group

Tvååker växer och utvecklas och det är mycket på gång. Nya bostadsområden och ny förskola är några exempel. Kommunen håller också på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Tvååker. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Under sommaren och hösten 2018 genomfördes samråd för den framtagna planen för Tvååker. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem har också lämnat in synpunkter på förslaget. Under sommar och höst 2019 har planen varit ute på utställning.

Planen beräknas vara klar och kunna antas sommaren 2020.

Aktuellt nu

Stenen är ett helt nytt område, som växer fram med lantlig och naturnära karaktär i nordvästra delen av Tvååker. En ny förskola byggs i detta nya bostadsområde.

Läs om olika utvecklingsprojekt i Tvååker via länkarna nedan

Bostäder

Stenen B och C, Tvååker
Smeakalles etapp 2, Tvååker

Förskolor och skolor

Stenens förskola

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter