Sök

Tvååker växer

Grävskopa vid bostadsområde i Tvååker

Foto: Hidvi Group

Tvååker växer och utvecklas och det är mycket på gång. Nya bostadsområden, en ny Räddningsstation och nya mötesplatser är exempel. Kommunen håller också på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Tvååker. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Under sommaren och hösten 2018 genomfördes samråd för den framtagna planen för Tvååker. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem har också lämnat in synpunkter på förslaget. Under sommar och höst 2019 har planen varit ute på utställning.

Planen beräknas vara klar och kunna antas i början av 2020.

Aktuellt nu

Bland konkreta utvecklingsprojekt kan nämnas ett av de nya bostadsområdena, Stenen, som växer fram med lantlig och naturnära karaktär i nordvästra delen av Tvååker.

Ett annat exempel är den om- och tillbyggnad som sker av Bosgårdsskolan för att kunna ta emot fler elever och bättre kunna möta verksamhetens behov. Tre byggnader kommer att slås ihop och bli en stor.

Det pågår också ett planeringsarbete för att bygga Centralparken, en central mötesplats med torg, lekplats och park. 

Läs om olika utvecklingsprojekt i Tvååker via länkarna nedan

Bostäder

Stenen B och C, Tvååker
Smeakalles etapp 2, Tvååker

Förskolor och skolor

Bosgårdsskolan, ombyggnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Varbergs Fastighets AB)

Parker och grönområden

Centralparken i Tvååker

Trafik och gator

Tvååker brandstation

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter