varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Väröbacka/Limabacka växer

Nybyggda hus i Väröbacka

Foto: Hidvi Group

Väröbacka/Limabacka står inför en omfattande utveckling. 2017 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet och cirka 2 800 nya bostäder föreslås tillkomma för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan.

Fördjupad översiktsplan

Kommunen beslutade våren 2017 om en så kallad fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet, vilken omfattar kuststräckan från Tångaberg i söder och upp till kommungränsen i norr. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller områdets utveckling. Vi har sett över mark- och vattenområden och planerar för hur orterna inom området kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen finns det förutsättningar för befintliga orter i området att växa med cirka 4 000 nya bostäder samt etablering av nya verksamheter vid strategiska lägen längs E6:an och väg 850.   

Den övervägande delen nya bostäder, cirka 2 800, föreslås tillkomma i Väröbacka/Limabacka för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan.

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Ny station i Väröbacka

Kommunen arbetar för tillkomsten av en ny station i Väröbacka med planerad trafikstart 2026. Vi ser det utifrån ett helhetsperspektiv med bostäder och verksamheter i anslutning till stationsområdet. Kommunen är mån om att planeringen ska ske i samklang med befintlig bebyggelse och strukturer och att kommuninvånarna är med i dialogen.  

Konstgräsplan vid Värö skola

Kommunen har köpt mark med intention att uppföra en konstgräsplan vid Värö skola, samt utöka antalet omklädningsrum i idrottshallen. En förstudie kommer att påbörjas inom kort och förutsatt att investeringsmedel kan beviljas så kan byggstart ske tidigast 2019 och ett färdigställande bli klart tidigast årsskiftet 2019/2020. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter