Sök

Marmorlyckan

Bild av hur nya bostadsområdet Marmorlyckan kommer att se ut.

Bild: Järngrinden

Marmorlyckan ligger i området Breared ca 3 km söder om Varbergs stadskärna. I det nya bostadsområdet kommer livet mellan husen, med mötesplatser och grönska, bilda grunden för ett modernt och hållbart stadsboende.

Aktuellt i projektet

Första etappen av arbetet på Marmorgatan, mellan Glimmergatan och Droppstensgatan, har löpt på enligt plan och det är nu dags för nästa etapp.
Från hösten 2018 leds trafiken om för att vi ska kunna göra återstående åtgärder från Glimmergatan till Kiselgatan.

  • Marmorgatan kommer öppnas upp för enkelriktad trafik mellan Droppstensgatan och korsningen Kiselgatan/Marmorgatan.
  • Trafik från Österleden och in mot Breared kommer fortsatt ledas via Kiselgatan/Droppstensgatan.
  • Det kommer fortsatt vara förbjudet att stanna utmed Droppstensgatan.
  • Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till en del av Marmorgatan.

Arbetet beräknas pågå till och med februari 2019. Fram mot våren kommer träd och buskar planteras.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan ger plats för cirka 160 nya bostäder i radhus och flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter. Det nya kvarteret uppförs av Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga en lokalgata runt kvarteret, gång- och cykelväg utmed delar av kvarteret samt anlägga bullerskydd utmed Marmorgatan.

Hur kommer det att bli?

Den nya lokalgatan, Kiselgatan, ansluter mot Marmorgatan, vid dagvattendammen samt mot Droppstensgatan vid Bovieran. Kiselgatan byggdes under hösten/vintern 2017 och när husen är klara kommer vi göra gatan trivsam. Den kommer då ha belysning, träd, buskar och sidoförskjutningar för att hålla nere hastigheten på gatan.

Utmed Marmorgatan ska ett bullerskydd anläggas i form av en gabionmur (en stålbur som fylls med sten). I samband med detta kommer även befintlig gång- och cykelväg breddas något och nya träd planteras.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter