Sök

Trönningenäs A4

Trönningenäs A4 ligger cirka 4 km norr om Varberg, mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser och stora naturskyddade strövområden. Det nya bostadsområdet har också förskola och skola inom cykelavstånd.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan möjliggör byggnation av ca 15 st friliggande enbostadshus. Den befintliga dagvattendammen i södra delen av området ska byggas ut. Ett stort naturområde ska skapas och vara tillgängligt och användbart för rekreation för alla boende på Trönningenäs och i den norra delen av området finns det plats för en stadsdelslekplats. Lekplatsen är tänkt att bli en viktig mötesplats för samtliga boende inom Trönningenäs.

Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området.

Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

Projektering av området pågår. Planerad byggstart är första halvan av 2019.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Marie Johansson

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter