Sök

Tillgänglighetsbad Getterön

Under våren 2019 startar arbetet med att anlägga ett nytt tillgänglighetsbad på 5:e vik på Getterön, med brygga och ramp ner i vattnet.

Brygga Getterön

Plan över bryggan. Bild: Mareld landskapsarkitekter

I Varbergs kommun pågår ett arbete med att utveckla kommunens badplatser och göra dem mer tillgängliga. Nu får Getterön ett tillgänglighetsbad, vilket underlättar för personer med exempelvis rullstol, rullator eller barnvagn att besöka badplatsen.

Hur kommer det att bli?

Badplatsen på 5:e vik kommer under våren att utrustas med bland annat brygga och ramp ned i vattnet. Förhoppningen är att detta ska vara på plats badsäsongen 2019. Med i planerna framöver finns även toalettbyggnad och en lekplats. I februari 2019 fick Varbergs kommun dispens från länsstyrelsen för att göra byggnationen. Badet ersätter det tillgänglighetsbad som tidigare fanns vid Kåsa.

Aktuellt i projektet

Projektet startar under våren med mark- och grundläggningsarbete.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding

Hamn- och gatuförvaltningen

0732-31 59 88

julia.anding@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter