Sök

Cirkulationsplats Träslövsvägen/Österängsvägen

För att öka trafiksäkerheten anlägger vi en rondell i korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gator och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell. Arbetet startar under andra hälften av februari 2019

Aktuellt i projektet

Nu är rondellen öppen och under v.21 utförs arbete på vägen in mot sjukhuset. Vi startar även med att lägga sten i mittcirkeln av rondellen men det arbetet ska inte påverka trafiken.

Vad händer under byggtiden?

Korsningen kommer att hållas öppen för trafik under byggtiden och det kommer att finnas anvisningar på platsen. Byggarbetet, som görs av MTA, beräknas bli klart sommaren 2019.


ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nils Wassén Persson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-861 92 76

nils.wassenpersson@sweco.se

 

ikon

Självservice & blanketter