varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Delaktighet

Designdialog med workshop om Brunnsparken 2017.

Foto: Hidvi Group

Delaktighet ingår som förhållningssätt i vår vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt. När kommunen växer och utvecklas är delaktigheten från invånare, företagare och besökare en viktig och självklar del av processen.

Det finns olika kanaler att välja på för den som vill lämna synpunkter eller idéer till kommunen. Medborgardialog och brukarundersökningar är återkommande aktiviteter inom olika verksamheter, för att samla in synpunkter, öka kunskap och vidga perspektiv. Några exempel är det återkommande öppna forumet ”Kom och prata om park, hamn och gata” samt de olika dialogformer som anordnats inför utformandet av den nya stadsdelen Västerport.

Olika förslag - allt förverkligas inte

Delaktighet ingår som förhållningssätt i vår vision* – Västkustens kreativa mittpunkt – och i kommunfullmäktiges mål anges att delaktighet och inflytande är en av de grundläggande förutsättningarna för hälsa och att delaktigheten i samhället ska öka.

Dialogen med invånare är ett sätt för kommunen att öka kunskapen så att tjänstemännens beslutsunderlag blir bredare och hänsyn kan tas till flera aspekter. Vid stora projekt finns vanligtvis intressen och åsikter från många olika grupper – dessa skiljer sig ofta åt. De förslag som framförs förverkligas inte alltid; tanken är inte att medborgardialog ska fungera som direktdemokrati utan att den ska stödja det befintliga representativa demokratiska systemet.

Utveckling pågår

Någon sammanhållen, gemensam struktur eller mall för medborgardialog i kommunen har hittills inte funnits, men behövs för att medborgardialog på ett mer genomgripande sätt ska kunna bidra till det demokratiska systemet. På uppdrag av kommunstyrelsen arbetar vi därför med att utveckla kommungemensamma principer för medborgardialog.

*”Vi ska ha ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.”

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter