Sök

En hållbar stadsdel

Visulaiserinsgbild av hur Västerport kan se ut när det är fullt utbyggt.

Projekt Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning. Illusttation: Made-up

Redan 2016 antog kommunstyrelsen i Varberg ett hållbarhetsprogram för Västerport. Hållbarhetsprogrammet togs fram så tidigt i processen för att det ska genomsyra projektets alla faser.

Hållbarhetsprogrammet för Västerport fungerar som en guide både för kommunen och kommande byggaktörer. Varbergs nya stadsdel ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning och tekniska lösningar. Jenny Rydén på Varbergs Fastighet AB är projektets hållbarhetssamordnare.

I programmet finns bland annat konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor.

All fortsatt planering i Västerport kommer att bygga på hållbarhetsprogrammet. Vill du läsa det i sin helhet så finns det här.PDF (pdf, 11.2 MB)

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetssamordnare

Jenny Rydén
Stadsutvecklingsprojektet

0340-50 60 11

jenny.ryden@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter