Sök

Hotellbilder

Tre intressenter var kvar i slutomgången i tävlingen om att få bygga ett nytt hotell i Västerport. Här kan du se bilder från det vinnande förslaget "Varberg Hotel Wave".
Byggaktör: Casmé
Arkitekt: Fredblad Arkitekter AB.

Bild på det vinnande förslaget i tävlingen om hotell i Västerport.

Varberg Hotel Wave. Varbergs nya profilbyggnad är ritad av Fredblad Arkitekter.

Fasadbild av hotellförslag i Västerport

Fasaden är av rött tegel och grå granit.

Bild på förslaget till nytt p-hus i Västerport

Det vågformade p-huset har plats för cirka 500 parkeringsplatser (principmodell)

 

Samtliga bilder kommer från Fredblad Arkitekter AB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter